Marc De Schrijver

Gemeenteraadslid, Bestuurslid

  MENS ONDER DE MENSEN

  - Gemeenteraadslid
  - Bruggepensioneerde
  - Gemeenteraadslid
  - Politieraadslid
  - Bestuurder Kleine Landeigendom
  - Voorzitter wijkcomité Nieuwgoed
  - Hobby’s: Petanque Okra Deinze - Petegem en fietsen