Stad voorziet half miljoen euro voor de verenigingen

25-06-2020

Het schepencollege van de stad Deinze heeft beslist om de steun die ze kreeg van Vlaanderen om de kosten en gederfde inkomsten die zijn veroorzaakt door COVID19 te compenseren integraal door te storten aan de erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. 270 Deinse verenigingen mogen, gespreid over 2 jaar, zo’n half miljoen euro onder elkaar verdelen.

De subsidie kan vrij besteed worden maar er is door het Schepencollege van Deinze beslist om alles door te storten naar de verenigingen die de Stad rijk is.

“Concreet betekent dat dat iedere sport-, jeugd- en cultuurvereniging die een subsidie krijgt van de stad zowel dit jaar als volgend jaar een bijkomende financiële injectie krijgt van gemiddeld 900€ per jaar, bovenop de bestaande subsidie”, zegt schepen van Jeugd en Cultuur Rutger De Reu, “dat bedrag zal zeker een deel van de gederfde inkomsten compenseren, maar ook de kosten dekken om activiteiten te organiseren die extra maatregelen vergen omwille van COVID19.”

De verdeling van de subsidie zal gebeuren in overeenstemming met de huidige subsidiereglementen. Grote en actieve verenigingen zullen dus meer middelen krijgen.

“We zullen met dit plan naar de adviesraden gaan en in augustus het definitief voorstel voorleggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring”, besluit schepen De Reu, “zodat de verenigingen zonder zorgen kunnen werk maken van een actief nieuw werkjaar”.