DEINZE – Om de 3 jaar kiezen de lokale afdelingen van CD&V hun lokale bestuursploeg. Deze bestuursverkiezing verliep dit jaar digitaal.

Als lokaal afdelingsvoorzitter werd Els Van de Woestyne verkozen met 93%. Voor de geledingen kregen Delphine Verschelde (Vrouw & Maatschappij) en Hervé Huys (CD&V Senioren) opnieuw het vertrouwen en werden herverkozen met respectievelijk 90% en 100%. Nieuw gezicht als voorzitter bij JONGCD&V is gemeenteraadslid Alexander Adams. Ook hij kreeg met 100% het volste vertrouwen van de leden.

Els Van de Woestyne, die sinds 2 jaar optreedt als waarnemend voorzitter, zal de komende 3 jaar het voorzitterschap verderzetten. Els: “Met deze nieuwe bestuursploeg zal ik met veel enthousiasme en toewijding CD&V Deinze succesvol naar de verkiezingen van 2024 leiden. Samen met de Voorzitters van de geledingen, die een belangrijke kracht zijn binnen de partij, zullen we verder bouwen aan een beleid waarin de mens centraal staat en elk individu telt.”

Delphine Verschelde: “ Pariteit, gender mainstreaming en empowerment zijn drie speerpunten waar we ons bij Vrouw & Maatschappij op concentreren en dat we zeker op lokaal niveau moeten kunnen versterken, ondersteunen en bijsturen waar nodig.”

Hervé Huys: “Als voorzitter v.d. CD&V. senioren en als voorzitter v.d. Seniorenadviesraad Deinze, Het Land van Nevele:“Zal ik mij verder blijven inzetten om de belangen van alle Deinse senioren te behartigen. Ik zal ook blijven ijveren voor een leeftijdsvriendelijke en verbindende samenleving in een seniorenvriendelijke en toegankelijke stad. Deinze waar de senioren elkaar niet loslaten, er graag wonen en er samen oud willen worden.”

JONGCD&V Deinze heeft met Alexander Adams een nieuwe voorzitter. Alexander is een gekend gezicht in Deinze. Hij is oud-leiding bij KSA Petegem-a/d-Leie en wil met zijn ervaring samen met de ploeg van JongCD&V nog meer opkomen voor de noden van jongeren en jonge gezinnen in Deinze.