Verkiezingsprogramma 2018 - De Weg vooruit voor Deinze & Nevele

CD&V Deinze en Nevele, samen de weg vooruit!

Deinze en Nevele fuseren op 1 januari 2019. De naam van de nieuwe fusiestad wordt Deinze. Het Land van Nevele wordt de slagzin. We brengen twee gemeenschappen samen, die wonen in 17 deelgemeenten. We doen dat om samen antwoord te bieden aan de vele uitdagingen waar onze maatschappij mee te kampen heeft. Samen maken we een plek waar u en uw kinderen en kleinkinderen zich goed voelen, een aangename en leuke stad.

WONEN EN WERKEN IN EEN GEZONDE STAD

We wonen op de beste plek van de hele wereld. Een stad die goed is voor een kind van 8 en een senior van 80 is goed voor iedereen. Onze steden en dorpen genieten van de combinatie van de Leie en haar groene vallei. De stedelijke kern is omzoomd met een stadsbos, de oude Leie, de Zeverenbeek en door mooie landbouw- en weidegronden. Dit willen we zo houden. We streven een harmonisch evenwicht na tussen ecologie en economie. We zorgen voor werkgelegenheid in de Prijkels en onderzoeken in een nieuw ruimtelijk plan waar ook in Nevele ondernemers een plek kunnen vinden. Werk is de sleutel van onze welvaart, dat bereiken we met historisch lage werkloosheidscijfers. Met CD&V Deinze en Nevele willen topondernemingen aantrekken, die u beter verlonen en meer kansen geven om u als persoon te ontplooien. We zorgen dat u leeft in een gezonde omgeving en maken van uw luchtkwaliteit onze prioriteit.

EEN STAD VAN SCHOLEN
Deinze en Nevele hebben een sterke onderwijstraditie. We willen onze Nevelse gemeenteschool verder goed uitbouwen en kansen geven. Ook de andere onderwijsnetten ondersteunen we via het flankerend onderwijsbeleid. Met CD&V doen we een aanbod om het beheer van de speelplaatsen over te nemen, zodat we echte topspeelplaatsen kunnen aanbieden. We bouwden de mooiste kunstacademie van Europa (KADE) en rollen de loper uit voor kunstonderwijs in Nevele. We willen ook investeren in hoger onderwijs in de fusiestad en dit door een onderwijsplan. CD&V wilt dat elk kind veilig te voet of met de fiets naar school kan komen, zonder dat u zich als ouder zorgen moet maken.

 

MOBILITEIT – VOORRANG VOOR STAPPERS

We willen zorgen dat u zich vlot en veilig door onze stad en dorpen kan bewegen. Dat betekent extra investeren in een stapbeleid, een fietsbeleid en  een autobeleid. We houden ons aan het STOP-principe: stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens. CD&V wilt een performanter openbaar vervoer en een stadsbus die de 17 deelgemeenten van onze nieuwe fusiestad en treinstations verbindt. We zijn voorstander van een wandelknooppuntnetwerk in Deinze en Nevele. We houden er rekening mee dat onze maatschappij vrachtwagens nodig heeft, maar niet door onze woonkernen. We maken u als mens mobiel, door u als mens ipv uw wagen centraal te zetten in ons mobiliteitsbeleid.

VRIJE TIJD

We investeerden in het schitterende Leietheater en bouwden sporthal Oostbroek in Nevele dat samen met Palaestra het speerpunt vormt van ons sportbeleid. Maar we willen zorgen dat u geniet van uw vrije tijd in onze stad door veilig te wandelen en te fietsen. We zorgen dat elke deelgemeente een aanbod op maat krijgt voor sport en cultuur. De sportsites willen we als CD&V Deinze en Nevele aankopen en in eigen beheer nemen. Elk sportclub verdient een goede thuis. Een netwerk van fiets- en wandelpaden en Finse looppistes houdt ons in beweging. Een Sporthuis voor sportieve senioren, met overdekte petanquebanen brengt onze sportieve senioren bijeen.

JEUGD

Onze jeugd heeft de toekomst. We willen dat elke jeugdvereniging beschikt over een modern en eigen lokaal. Maar jongeren moeten ook kunnen uitgaan in eigen stad en omgeving. We pakken uit met een nieuw stadsfestival en vergeten onze deelgemeenten niet. Beauville en het fusiefeest krijgen ook volgend jaar een verlengstuk. Talent van eigen bodem krijgt hierin ook kansen.

KINDEREN EN SENIOREN

Een stad die goed is voor een kind van 8 en een senior van 80 is goed voor iedereen. We leerden het van echte stadsmakers. Dat betekent speelpleinen in de stadskern, meer zitbanken en vooral alle drempels weg. Dat betekent ook een seniorenhuis en het uitbouwen van een nieuw centraal gelegen lokaal dienstencentrum.

We willen een kindergemeenteraad, maar vooral in elke beleidstoets zorgen dat kinderen zich thuis voelen in onze stad. We investeren in speelelementen, speelpleintjes en jeugdlokalen.

We willen ook een stad zijn waar senioren meetellen, actief kunnen zijn en alle mogelijkheden daartoe ervaren. We willen vooral een dankbare stad zijn voor onze ouders en grootouders die vele mooie zaken voor ons realiseerden. Dat betekent uiteraard ook aangepaste faciliteiten en gemeenschapszalen voor senioren. Dat betekent ook projecten verder uitwerken als senioren onder de toren. Op die manier investeren we in de zelfredzaamheid van de senior.

SOCIALE STAD

We willen dat iedereen mee is en dat we mensen die het lastig hebben een goed opvangnet aanbieden. We ondersteunen verder ons OCMW en Zorgbedrijf. Met Donzapark zorgden we voor de uitbouw van een sociale woningenpark. We legden de eerste steen voor de bouw van nog meer assistentiewoningen. Met CD&V investeren we in nabije dienstverlening en komen bij u langs als u ons nodig heeft.

VEILIGHEID

De brandweer en politie profiteren mee van de dynamiek van onze fusie. Beide diensten groeien mee in een sterkere organisatie die we als fusiestad mee mogen aansturen. De politie komt met Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem op het niveau van steden als Aalst en Sint-Niklaas. Wat Aalter niet kon, lukt Deinze en Nevele wel. Samenwerken betekent een betere politiewerking die nog meer kan innoveren. Het schild van de slimme camera’s is er en wordt uitgebreid. Het zorgt er intussen voor dat onze fusiestad elk jaar veiliger wordt. De politie krijgt in Nevele een wijkcommissariaat dat veel centraler en toegankelijker wordt.

De brandweer gaat op in Hulpverleningszone Centrum, een organisatie die over de juiste middelen beschikt en sneller ter plaatse is. De uitruktijd voor onze brandweer veranderde van 6 naar 2 minuten, een investering die levensreddend kan zijn. Daarnaast willen we als CD&V Deinze en Nevele ook investeren in een extra ziekenwagen in Nevele. De Nevelse brandweer zal eindelijk opnieuw over een ladderwagen beschikken. Onze brandweer bestaat uit een kern beroepskrachten aangevuld met een subliem vrijwilligerskorps.

Deze vrijwilligers vinden we ook terug bij het Rode Kruis en de civiele bescherming, die we verder ondersteunen en op een goede plaats huisvesten, zowel in Deinze als in Nevele. We erkennen het AZ Sint-Vincentius als belangrijkste instelling van de fusiestad.

BETAALBAAR

We willen onze mooie fusiestad vooral betaalbaar houden. We activeerden onze sociale bouwmaatschappij en zorgen ervoor dat u niet te veel belastingen betaalt. De onroerende voorheffing (oude berekeningswijze) komt op 1100 (ipv 1575) en personenbelasting op 7,2 (ipv 7,7) en de gezins- en bedrijfsbelasting verdwijnt in Nevele. Het ultieme bewijs dat de fusie de juiste keuze was in het belang van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

 

Samen met u willen we bouwen aan een warme fusiestad waarbij we de weg vooruit gaan! We rekenen op uw stem op 14 oktober, lijst 3. U mag gerust alle kandidaten een stem geven.